Historia

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Mielnie wzniesiony został prawdopodobnie w XV wieku i był parokrotnie przebudowany. Ostatnia przebudowa miała miejsce w 1856r. Usytuowana od strony zachodniej wieża powstała przypuszczalnie w XVI wieku. Ponadto od strony północnej i południowej dobudowano dodatkowe pomieszczenia z osobnym wejściem, mieszczące zakrystię.

W ceglanej budowli kościoła w Mielnie charakterystyczne jest występowanie w dolnych partiach ściany południowej i północnej rzędów różnej wielkości głazów narzutowych (waga najcięższego z nich dochodzi do jednej tony).

Usytuowana od strony zachodniej wieża – dwukondygnacyjna, została wzniesiona w XVI w., pokryta miedzianym dachem namiotowym, zakończonym iglicą, kulą i sterczyną. Kościół został poświęcony 15 sierpnia 1945 r. przez kapelana Wojska Polskiego.


Ostatnim pastorem ewangelickim w Mielnie był Wilhelm Kaehler (1934 – 1946).
Wśród osadników, którzy przybyli na teren Koszalina i okolic po II wojnie światowej, byli ojcowie franciszkanie. Oni też początkowo docierali z posługą kapłańską do Mielna.

24 czerwca 1957 r. została powołana przez biskupa gorzowskiego – Teodora Benscha – parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Mielnie.
Włączono ją do dekanatu Koszalin, a jej terytorium wydzielono z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie. Zgodnie z zapisem w dekrecie erekcyjnym, od parafii w Koszalinie zostały odłączone miejscowości: Mielno, Dobiesławiec, Dobre, Gniazdowo, Kazimierz, Łękno, Mielenko, Podamirowo, Strzeżenice i Uniesty.

PROBOSZCZOWIE:

ks. Kazimierz Zieliński był pierwszym proboszczem w Mielnie i pełnił tę funkcję do 1978 roku. Zmarł 3 sierpnia 1987 r. i jest pochowany na cmentarzu w Kołobrzegu.

Ks. prałat Ryszard Kierzkowski posługiwał jako proboszcz w latach 1978-1986. Zmarł 8 marca 2024 r. i spoczywa na cmentarzu w Białogardzie.

Ks. prałat Franciszek Pacholski był proboszczem naszej wspólnoty od 1986 r. do swojej śmierci, czyli 8 września 2002 r. Ks. Franciszek spoczywa na przykościelnym cmentarzu – jego grób znajduje się blisko głównego wejścia do kościoła.

Ks. kanonik dr Jerzy Chęciński posługiwał jako proboszcz od 21 września 2002 r. do 2008 r. Obecnie pracuje w parafii pw. św. Rozalii w Szczecinku.

Ks. prałat Tadeusz Piasecki proboszczował od 2008 r. do 9 maja 2019 r. Obecnie mieszka w Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu.

Ks. dr Ireneusz Blank jest proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Mielnie od 10 maja 2019 r. Posługę duszpasterską łączy z funkcją wykładowcy homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie.

Dziękujemy Panu Bogu za posługę kapłańską.
Kolejnym proboszczom pomagali w wypełnianiu zadań także księża wikariusze.

WIKARIUSZE:

 • ks. Józef Fąfara – 15 czerwca 1978 r. do 17 czerwca 1980 r.
 • ks. Zygmunt Fąs – 18 czerwca 1980 r. do 29 sierpnia 1983 r.
 • o. Stanisła Pankanin CSSR – 30 sierpnia 1983 r. do 30 czerwca 1985 r.
 • ks. Ryszard Andruszko – 1 lipca 1985 r. do 25 czerwca 1986 r.
 • ks. Zbigniew Krawczyk – 28 sierpnia 1986 r. do 29 sierpnia 1988 r.
 • ks. Henryk Tomke – 30 sierpnia 1988 r. do 29 sierpnia 1989 r.
 • ks. Mirosław Konieczny – 30 sierpnia 1989 r. do 27 sierpnia 1992 r.
 • ks. Marek Mackiw – 28 sierpnia 1992 r. do 26 sierpnia 1994 r.
 • ks. Jerzy Zimoń – 27 sierpnia 1994 r. do 24 sierpnia 1995 r.
 • ks. Krzysztof Jamro – 25 sierpnia 1995 r. do 28 sierpnia 1996 r.
 • ks. Ryszard Kuroś – 29 sierpnia 1996 r. do 27 sierpnia 2003 r.
 • ks. Adam Saks – 28 sierpnia 2003 r. do 6 lipca 2006 r.
 • ks. Patryk Adamko – 26 sierpnia 2006 r. do 26 sierpnia 2009 r.

POWOŁANIA Z PARAFII

 • ks. Grzegorz Jagodziński, który święcenia kapłańskie i mszę prymicyjną połączoną z błogosławieństwem rodziców przeżył w Mielnie 25 czerwca 1995 r.
 • s. Regina Jamrożek – śluby wieczyste złożyła w Grudziądzu 28 sierpnia 1990 r.